5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Chia một tổng cho một số
  • Chia cho số có một chữ số
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 12. Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 25

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào