5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 + 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Bài 04. Bảng đơn vị đo thời gian (tiếp)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 65

Chưa có thông báo nào