5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Nhân một số với một TỔNG
  • Nhân một số với một HIỆU
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 09. Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 29

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào