5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Nhân một số với một TỔNG
  • Nhân một số với một HIỆU
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 09. Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 15

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào