5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Góc
  • Hai đường thẳng vuông góc
  • Hai đường thẳng song song
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 04. Góc. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 34

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào