Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tại đơn
  • Hiện tại tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.373

Chưa có thông báo nào