Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2: Question 1-6
  • Exercise 2: Question 7-10
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 7: Artificial intelligence -Writing - Extra Exercises

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 192

Chưa có thông báo nào