Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Warm up
  • Trọng âm và âm tiết
  • Trọng âm với danh từ, tính từ, trạng từ 2 âm tiết
  • Trọng âm với động từ 2 âm tiết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 4: The mass media

Unit 4: The mass media - Pronunciation - Trọng âm với từ 2 âm tiết

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 425

Chưa có thông báo nào