Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Warm up
  • Trọng âm và âm tiết
  • Trọng âm với danh từ, tính từ, trạng từ 2 âm tiết
  • Trọng âm với động từ 2 âm tiết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: The mass media

Unit 4: The mass media - Pronunciation - Trọng âm với từ 2 âm tiết

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 487

Chưa có thông báo nào