Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Qúa khứ hoàn thành
  • Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn
  • Question 1 - 5
  • Question 6 - 15
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.327

Chưa có thông báo nào