Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng A - AN
  • Cách sử dụng THE
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 4: The mass media

Unit 4: The mass media - Grammar - Mạo từ

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 464

Chưa có thông báo nào