Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Gap filling
  • Reading comprehension (1)
  • Reading comprehension (2)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 7: Artificial intelligence - Reading - Extra Exercises

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 350

Chưa có thông báo nào