Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của WHEN
  • Cách sử dụng của WHERE
  • Cách sử dụng của WHY
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: The green movement

Unit 3: The green movement - Grammar - Cách sử dụng trạng từ quan hệ

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 616

Lưu ý: Các em học sinh làm BTTL của phần mệnh đề quan hệ ở bài này nhé!

Chưa có thông báo nào