Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của WHEN
  • Cách sử dụng của WHERE
  • Cách sử dụng của WHY
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 3: The green movement

Unit 3: The green movement - Grammar - Cách sử dụng trạng từ quan hệ

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 447

Lưu ý: Các em học sinh làm BTTL của phần mệnh đề quan hệ ở bài này nhé!

Chưa có thông báo nào