Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 7: Artificial intelligence - Pronunciation - Extra Exercises

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 197

Chưa có thông báo nào