Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Bị động với hiện tại đơn và quá khứ đơn
  • Bị động với hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn
  • Bị động với các thì hoàn thành
  • Bị động với các thì tương lai và các trường hợp khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 7: Artificial intelligence - Grammar - Câu bị động

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 228

Chưa có thông báo nào