Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Review on present perfect
  • Difference between present perfect and present perfect continuous
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.945

Chưa có thông báo nào