Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Review on present perfect
  • Difference between present perfect and present perfect continuous
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì hiện tại hoàn thành & hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.403

Chưa có thông báo nào