Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Hình thức khẳng định
  • Hình thức phủ định
  • Các cấu trúc so sánh ngang bằng khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Grammar - So sánh bằng

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 271

Chưa có thông báo nào