Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Tương lai tiếp diễn
  • Tương lai hoàn thành
  • Tương lai hoàn thành tiếp diễn
  • Question 1 - 9
  • Question 10 - 15
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.274

Chưa có thông báo nào