Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan
  • Đảo ngữ với NO và NOT
  • Đảo ngữ với cụm giới từ có NO
  • Đảo ngữ với các trạng từ phủ định
  • No sooner....than/ Hardly....when....
  • Đảo ngữ với câu điều kiện
  • Đảo ngữ với Neither/NOR và SO
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: Endangered species

Unit 6: Endangered species - Grammar - Đảo ngữ

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 323

Chưa có thông báo nào