Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của WHO
  • Cách sử dụng của WHOM
  • Cách sử dụng của WHICH
  • Cách sử dụng của THAT
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 3: The green movement

Unit 3: The green movement - Grammar - Cách sử dụng đại từ quan hệ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 730

Chưa có thông báo nào