Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của WHO
  • Cách sử dụng của WHOM
  • Cách sử dụng của WHICH
  • Cách sử dụng của THAT
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: The green movement

Unit 3: The green movement - Grammar - Cách sử dụng đại từ quan hệ

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 964

Chưa có thông báo nào