Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • So sánh càng ngày càng
  • So sánh càng....càng......
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Grammar - So sánh đồng tiến, cấp tiến

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 382

Chưa có thông báo nào