Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • So sánh càng ngày càng
  • So sánh càng....càng......
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Grammar - So sánh đồng tiến, cấp tiến

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 247

Chưa có thông báo nào