Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách chuyển sang so sánh hơn nhất
  • Cách chuyển tính từ sang so sánh hơn nhất
  • Các trường hợp đặc biệt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Grammar - So sánh hơn nhất

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 248

Chưa có thông báo nào