Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng hiện tại hoàn thành (1)
  • Cách sử dụng hiện tại hoàn thành (2)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì hiện tại hoàn thành

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.846

Chưa có thông báo nào