Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng hiện tại hoàn thành (1)
  • Cách sử dụng hiện tại hoàn thành (2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì hiện tại hoàn thành

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.291

Chưa có thông báo nào