Topclass iLearn Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cách phát âm đuôi s
  • Cách phát âm đuôi ed
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: The green movement

Unit 3: The green movement - Pronunciation - Cách phát âm đuôi -s/ed

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 823

Chưa có thông báo nào