Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập 1-3
  • Luyện tập 4-6
  • Luyện tập 7-9
  • Luyện tập 10-12
  • Luyện tập 13-16
  • Bài tập tự luận
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 4: The mass media

Unit 4: The mass media - Vocabulary - Extra Exercises

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 599

Chưa có thông báo nào