Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Writing - Extra Exercises

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.062

Chưa có thông báo nào