Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Lùi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn
  • Lùi thì động từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 8: The world of work

Unit 8: The world of work - Grammar - Reported statements

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 169

Chưa có thông báo nào