Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Qúa khứ đơn
  • Qúa khứ tiếp diễn
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.883

Chưa có thông báo nào