Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Câu điều kiện loại O
  • Câu điều kiện loại 1, 2
  • Câu điều kiện loại 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: Lifelong learning

Unit 10: Lifelong learning - Grammar - Câu điều kiện cơ bản

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 242

Chưa có thông báo nào