Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Question 1-6
  • Question 7-14
  • Question 15-16
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: Endangered species

Unit 6: Endangered species - Vocabulary - Extra Exercises

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 396

Chưa có thông báo nào