Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, điều kiện, so sánh, cách thức
  • Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích, tương phản, kết quả
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 9: Choosing a career

Unit 9: Choosing a career - Grammar - Các loại mệnh đề trạng ngữ

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 195

Chưa có thông báo nào