Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Trọng âm rơi vào âm trước nó
  • Trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ dưới lên và trọng âm rơi vào chính nó
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Cultural identity - Pronunciation - Trọng âm với từ 3 âm tiết

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 327

Chưa có thông báo nào