Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng thì tương lai đơn
  • Cách sử dụng tương lai gần
  • Question 1 - 9
  • Question 10 - 15
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì tương lai gần và tương lai đơn

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 918

Chưa có thông báo nào