Học tốt Tiếng Anh 12 (hệ 10 năm) - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng thì tương lai đơn
  • Cách sử dụng tương lai gần
  • Question 1 - 9
  • Question 10 - 15
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Life stories

Unit 1: Life stories - Grammar - Thì tương lai gần và tương lai đơn

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 969

Chưa có thông báo nào