Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào các yếu tố nào
  • Công thức tính nhiệt lượng
Nhấn để bật tiếng
X

Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.041

Chưa có thông báo nào