Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 3, 4, 5
  • Bài tập 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

Các chất được cấu tạo như thế nào?

Giải thích các hiện tượng liên quan đến cấu tạo chất.

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 2.393

Chưa có thông báo nào