Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 3, 4, 5
  • Bài tập 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các chất được cấu tạo như thế nào?

Giải thích các hiện tượng liên quan đến cấu tạo chất.

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 135

Chưa có thông báo nào