Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên lí truyền nhiệt
  • Phương trình cân bằng nhiệt
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình cân bằng nhiệt

Lý thuyết Phương trình cân bằng nhiệt

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 807

Chưa có thông báo nào