Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cũ cần nhớ
  • Nhiệt năng
  • Các cách làm thay đổi nhiệt năng
  • Nhiệt lượng
Nhấn để bật tiếng
X

Nhiệt năng

Lý thuyết Nhiệt năng. Nhiệt lượng

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.069

Chưa có thông báo nào