Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển động đều
  • Chuyển động không đều
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển động đều - Chuyển động không đều.

Lý thuyết về chuyển động đều - Chuyển động không đều.

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 3.405

Chưa có thông báo nào