Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  • Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
Nhấn để bật tiếng
X

Lực đẩy Ác-si-mét

Lý thuyết Lực đẩy Ác-si-mét

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.243

Chưa có thông báo nào