Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Điều kiện để vật nổi, vật chìm
  • Độ lớn của lực đẩy Ac-si-met khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng
Nhấn để bật tiếng
X

Sự nổi

Lý thuyết Sự nổi

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.698

Chưa có thông báo nào