Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Hiệu suất của các máy cơ đơn giản
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật về công

Tính hiệu suất của các máy cơ đơn giản(P1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 927

Chưa có thông báo nào