Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bình thông nhau
  • Máy nén thủy lực (a: Cấu tạo, b Nguyên lí Paxcan)
  • Nguyên lí hoạt động
Nhấn để bật tiếng
X

Bình thông nhau - Máy nén thủy lực

Lý thuyết Bình thông nhau - Máy nén thủy lực

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.969

Chưa có thông báo nào