Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2 (Bài 7.5 SBT)
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
  • Bài tập nâng cao 1
  • Bài tập nâng cao 2
Nhấn để bật tiếng
X

Áp suất

Tính áp lực, áp suất

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 2.720

Chưa có thông báo nào