Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2 (Bài 7.5 SBT)
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
  • Bài tập nâng cao 1
  • Bài tập nâng cao 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Áp suất

Tính áp lực, áp suất

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.555

Chưa có thông báo nào