Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ - Dạng bài tập 1
  • Dạng bài tập 2
  • Dạng bài tập 3
  • Bài tập 1, 2
  • Bìa tập 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển động đều - Chuyển động không đều.

Xác định tốc độ trung bình của chuyển động không đều.

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.307

Chưa có thông báo nào