Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Sự tồn tại của áp suất khí quyển
  • Thí nghiệm 1, 2
  • Thí nghiệm 3
  • Độ lớn của áp suất khí quyển ( THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

Áp suất khí quyển

Lý thuyết Áp suất khí quyển

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.090

Chưa có thông báo nào