Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên
  • Tính tướng đối của chuyển đông
  • Quỹ đạo chuyển động
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển động cơ học

Lý thuyết Chuyển động cơ học

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 7.481

Chưa có thông báo nào