Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Dẫn nhiệt

Các hiện tượng liên quan đến hình thức truyền nhiệt: Dẫn nhiệt

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 586

Chưa có thông báo nào