Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Công cơ học

Tính công cơ học

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 375

Lời giải bài tập 2:

a) Trọng lượng của vật: P =10.m = 10.4 = 40 N

Để bạn Hiếu nâng được cái hộp lên kệ thì F = P = 40 N

Công mà bạn Hiếu cần thực hiện: A = F.s = P.h =40.3 =120 J.

b) v =18km/h = 5 m/s

t = 2 phút = 120 s

Quãng đường tàu hỏa chuyển động được trong 2 phút là:

s = v.t = 600 (m)

Công của lực kéo là: A = F.s = 10 000.600 = 6000(kJ).


Chưa có thông báo nào