Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng
X

Công cơ học

Tính công cơ học

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.673

Lời giải bài tập 2:

a) Trọng lượng của vật: P =10.m = 10.4 = 40 N

Để bạn Hiếu nâng được cái hộp lên kệ thì F = P = 40 N

Công mà bạn Hiếu cần thực hiện: A = F.s = P.h =40.3 =120 J.

b) v =18km/h = 5 m/s

t = 2 phút = 120 s

Quãng đường tàu hỏa chuyển động được trong 2 phút là:

s = v.t = 600 (m)

Công của lực kéo là: A = F.s = 10 000.600 = 6000(kJ).


Chưa có thông báo nào