Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập 1, 2
  • Bài tập 3, 4
  • Bài tập 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Vận tốc

Tính quãng đường, thời gian hoặc tốc độ của chuyển động đều.

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 5.824

Chưa có thông báo nào