Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Bài tập trắc nghiệm 1 =>4
  • Bài tập trắc nghiệm 5
  • Bài tập trắc nghiệm 6,7
  • Bài tập tự luận 1
  • Bài tập tự luận 2
Nhấn để bật tiếng
X

Sự nổi

Sự nổi. Xác định lực đẩy Ác-si-mét bằng lực kế

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.151

Chưa có thông báo nào