Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Liên hệ giữa công và năng lượng
  • Thế năng
    • Thế năng trọng trường
    • Thế năng đàn hồi
  • Động năng
Nhấn để bật tiếng
X

Cơ năng

Lý thuyết cơ năng

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.387

Chưa có thông báo nào