Học tốt Vật lí 8 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Sự dẫn nhiệt
  • Tính chất dẫn nhiệt của các chất
Nhấn để bật tiếng
X

Dẫn nhiệt

Dẫn nhiệt

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.013

Chưa có thông báo nào